The Raft
Materials: wood, styrofoam, ropes, copper thread, wire, plaster and more 

Ca 240x500x400 cm


On the raft, 2022

Installation at Ifö Center, Bromölla


“Then we imagined a raft to keep some things staying on the surface, and this raft was made of sticks and styrofoam that was light. And with us on the raft we brought plants and we brought mud and soil where we could imagine new plants to grow. And we brought people and insects and we brought empty seashells and empty oyster shells where we could imagine new oysters to grow because if we could not imagine this, who would we be? And in the deep forests upon the raft, bonfires kept us warm at night and we watched the stars and we waited for the flood and there was desire”

Excerpt from Flood is coming, 2022


I utställningen On the raft finns en löst sammansatt flotte som vaktas av fyra gammelgäddor, det är djur som kan äta lite av varje och överlever när många andra dör. 

Runt om i rummet är sånt som eventuellt ska med på flotten när floden kommer, bland annat olika odlingsexperiment och tomma ostronskal där nya ostron skulle kunna växa ut. Det finns fjädrar som samlats och organiserats till vingliknande former och till en hemmabyggd tjäder. Där finns också några figurer som campar på flotten eller på väg till den, de har hängt sina kläder på tork men sen plötsligt drabbats av en stark omvandlande fysisk upplevelse och kommer inte längre ihåg hur trangiaköket ska sättas ihop, de känner inte igen det.

Installationen är en fortsättning på Flood is coming, 2022.  onlinegalleriet Immaterial lake gallery (DK) och deras engagemang i en sjö som tömts på vatten. De drömmer om att vattenfylla det dränerade området, och i slutet av historien byggs flotten. Link to

>>>Flood is coming, 2022