JENNY BERG

Layers, 2019


Stjärnor av fiberoptik faller genom takplattorna, det går att ligga ner på golvet under det nedsänkta taket och önska


Material: Utrensade grenar, kasserat virke, kasserade mineralullsplattor från hotellet på Norra Vallgatan, papp, spännband, laminatgolv, fiberoptik
Ca 230x300x230 cm


Installation, Panora Cinema Malmö


Links to

Nr llll One for the girls, 2019

Great wishingwell, 2019

Everyone was there, 2018