JENNY BERG

Jenny Berg arbetar med önskningar som verkar för stora. Installationer, texter, objekt och handlingar sammanlänkas åt olika håll i tiden till händelseförlopp. De påverkas av material, människor, djur, platser, situationer, initiativtagarens maktposition och oväntade ting som sker.