Jenny Berg är konstnär uppväxt i norra Sverige, nu bosatt i Malmö. I hennes arbete ingår modeller, handlingar och dokumentation, installationer, text mm. Hon är utbildad på Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, NL.

 

 

Jenny Berg is an artist grown up in North of Sweden, now living in Malmö. She is working with models, actions and documentation, installations, text and more.

She was educated in Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV